Odpowiedzi na wystąpienie

Nasze wystąpienie – LINK

Po kliknięciu w odnośnik otworzy się plik w nowej karcie.

Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Korespondencja z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania:

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich

Odpowiedzi z kuratoriów oświaty (nie wszystkie odpowiedziały):

Reklamy